Mantelpakket uitzendbranche

  • Collectieve inkoopmogelijkheden
  • Gemiddeld minimaal 15 % besparing
  • Maatwerk voor de flex-branche
Ontdek de mogelijkheden
Blog

Wat bied een cyberverzekering nu echt ?

Vroeger sloten we vaak als eerste een brand-verzekeringen. Die tijd is voorbij. De cyberverzekering is vaak een veel belangrijkere verzekering. Met name omdat we zien dat er steeds sneller geprocedeerd wordt. Zodra als er persoonlijke informatie op straat komt (bijvoorbeeld al door een gestolen laptop) is er een kans dat de claims volgen.

Daarnaast ontbreekt bij de meesten de kennis hoe om te gaan met een cyber-aanval, hacking, schending AVG-plicht of het versleutelen van je bestanden.

Onderstaand heel kort een aantal zaken (niet uitputtend) van wat er onder de cyberverzekering valt:

– Inbreuk op privacy (ook boetes zijn meeverzekerd)

– Cyber- aansprakelijkheid

– Bedrijfsschade door cyberaanvallen

– Hacker – schade

– Cyber afpersing (ransomware)

– Verlies van geld op een rekening (tot een max van 25.000 euro)

De cyberverzekering hanteert een verzekerd bedrag (door het bedrijf te bepalen) maar wat nog belangrijker is, is de ondersteuning van uw organisatie door gespecialiseerde bedrijven bij een calamiteit. Zij gaan direct aan de slag en hebben veel ervaring met cyber-schades. Ook kan er gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde juridische ondersteuning mocht er een claim tegen uw bedrijf zijn.

De eisen die verzekeraars stellen zijn afhankelijk van de omzet van uw bedrijf. Mocht u daar vragen over hebben, neem met ons contact op.

Onze ervaring tot nu is dat zeker de grotere uitzend- payrolling- en detacheringsbedrijven deze verzekering afsluiten. De evt. boetes,  juridische kosten en specialistische ondersteuning zijn de voornaamste reden voor het afsluiten. In de huidige tijd, met de huidige wetgeving, snelle juridische conflicten en alle software in de cloud, ontkom je er eigenlijk niet meer aan om deze verzekering aan het pakket toe te voegen.

We hebben van verzekeraars ook schadevoorbeelden ontvangen waarbij we zien dat de kosten snel oplopen. Mocht u deze willen ontvangen dan is dat geen probleem. Vraag ze bij ons op.

M.vr.gr.

Marten Bogmans RAiA

Lees meer

1-1-2017 een unieke kans voor WGA-Vast en WGA-flex ?

Bovenstaande vraag draait om het feit of het zinvol is om deze premie via de beschikking Werkhervattingskas te blijven betalen of om te bekijken of er andere opties zijn. Onderstaand ga ik in op de opties die er zijn en waarom het wellicht een unieke kans is. Kort samengevat zijn er drie opties die onderstaand apart opgenomen zijn.

Optie 1 : Bij het UWV Blijven
Als er niets gedaan wordt dan wordt per 1 januari 2017 de WGA-vast premie en de WGA-flex premie gecombineerd tot 1 premie. De hoogte van die premie zal in november door het UWV/ Belastingdienst gecommuniceerd worden. Voor de uitzendbranche (sector 52) betekent dit dat als de premies van 2016 opgeteld worden dan zou dat uitkomen op een premie van (+/-) 1,75 % over het loon. Wat de premie voor 2017 gaat doen is natuurlijk nog niet bekend .

Optie 2 : Volledig eigen risico drager worden voor de WGA
Voor grotere ondernemingen is dit een optie. Dit moet voor 1 oktober 2016 aangevraagd zijn bij de belastingdienst/ UWV. Concreet betekent dit dat de werkgever maximaal 10 jaar de WGA-lasten moet doorbetalen aan een ex-werknemer/ uitzendkracht. In het geval van langdurige/ permanente arbeidongeschiktheid zijn dit natuurlijk bedragen die behoorlijk kunnen oplopen.
Wat het zo interessant maakt, is dat bij het overstappen per 1-1-2017 lopende gevallen bij het UWV achterblijven (de zogenaamde staartlasten). Als je halverwege dit jaar geen langdurig verzuimgevallen hebt dan weet je als bedrijf zeker dat de eerste twee jaar geen instroom hebt. Met andere woorden als er lopende WIA-flexuitkeringen zijn dan zullen die door het UWV in de toekomst doorberekend worden in de WGA-vast en WGA-flex premie en door uit te stappen voorkom je dat. Een goede afweging wat te doen is natuurlijk aan te raden. De financiële consequenties kunnen groot zijn.

Optie 3: Eigen risico drager worden met verzekeringsoplossing
Er zijn op dit moment veel bedrijven die reeds voor de WGA-vast een polis hebben lopen. Verzekeraars zijn zich aan het beraden wat ze gaan doen. Op de WGA-vast hebben ze veel verlies geleden en de WGA-flex komt er nu nog extra bij. Er is echter zeker beweging op deze markt. Wij kunnen hiervoor inmiddels in samenwerking met verzekeraars een oplossing bieden maar zijn ook nog in afwachting van het standpunt en premies van een aantal verzekeraars. Verzekeraars zullen voor 1 oktober 2016 offertes afgegeven moeten hebben. Mijn verwachting is dat ze de aanloop niet aan zullen kunnen en dat het dus zaak is om tijdig hiermee aan de slag te gaan. Overigens worden ook bij deze optie de staartlasten achtergelaten bij het UWV.

De ideale combinatie is daarbij om meteen ook voor de ziektewet eigen risicodrager te zijn aangezien er dan in combinatie met de verzuimverzekering een oplossing is om vanaf het begin van ziekte/arbeidsongeschiktheid goede begeleiding en ondersteuning te geven. Dit zou een lagere instroom op moeten leveren en zo ook een lagere WGA-vast/flex premie. Dat is de insteek die mijns inziens op de langere termijn ook het beste is voor de kostprijs van de onderneming en dus voor de concurrentiepositie.

Drs. Marten Bogmans

Sr Adviseur Flexbranche

Lees meer