Ziekteverzuim

Omdat het grootste deel van de kosten wordt ingenomen door de personeelskosten is het logisch om de risico’s daarvan goed in kaart te brengen.

Wij hebben veel mogelijkheden voor het afdekken van het financiële risico van langdurig verzuim door het afsluiten van een verzuimverzekering.

Vul het contactformulier in en wij nemen met u hierover contact op.

Ziekteverzuim

Iedere uitzendorganisatie weet dat het hebben en vinden van personeel niet heel makkelijk is.  Bij ziekte van personeel is het daarom belangrijk goede ondersteuning te hebben van de arbodienst maar ook een vangnet mocht personeel langer ziek zijn via een verzuimverzekering. Bij grote bedrijven zetten we eventueel nog een extra partij tussen de arbodienst en u als klant om de moeilijke langdurige ziektegevallen goed aan te pakken.

Vast personeel

Om het risico af te dekken dat u loon moet doorbetalen bij langdurige ziekte/ afwezigheid van kantoorpersoneel adviseren we om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Pak daarbij wellicht een wat langere eigen risicotermijn om de premie wat te verlagen.

Fase B/ C

Ook voor uitzendkrachten die op basis van Fase B/ C worden uitgezonden hebben we mogelijkheden om het ziekteverzuim-risico af te dekken. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met een wat langere eigen risico termijn.  Om offerte te kunnen afgeven hebben we het werknemersbestand (naam, geboortejaar, geslacht en bruto jaarsalaris) en indien aanwezig arborapportages van de afgelopen drie jaren waaruit de verzuimpercentages blijken.

Flexbranche-helpdesk

Uitzenden/ detacheren  is een aparte tak van sport. Wij adviseren al meer dan 15 jaar uitzendorganisaties en helpen u graag om de risico’s die uw bedrijf loopt goed (en voordelig) af te dekken.  Ook als u personeel ziek is en u heeft vragen dan helpt onze schadeafdeling graag en zorgen we dat u weet wat u moet doen.  Bel ons als u vragen heeft op  0162-466330  of mail naar uitzenden@mebnet.nl

10 voordelen MEB-Flex Mantelpakket

  • Scherpe premies
  • Unieke aansprakelijkheidsverzekering
  • Flexbranche-helpdesk
  • Afwijken leveringsvoorwaarden mogelijk
  • Samenwerking 25 verzekeraars
  • Onafhankelijk advies
  • Besparen op Eigen Risico Dragen Ziektewet
  • Collectieve inkoop-mogelijkheden
  • Ervaren Register-makelaars in Assurantien (RMiA)
  • Pensioenregeling voor vaste medewerkers