Personeel

Als detacheringsorganisatie bent u vooral bezig met uw personeel. Dat is uw key-business. Het is zaak om de risico’s die hiermee samenhangen goed in kaart te brengen en te kijken of er een verzekeringsoplossing bij past.

Wij kunnen u helpen met o.a. de volgende verzekeringen :

  • Verzuimverzekering vast personeel
  • Eigen risico dragen ziektewet (m.n. als het bedrijf in sector 52 is ingedeeld)
  • Collectieve Ongevallenverzekering
  • WGA-verzekeringen vast (kantoor)personeel
  • Arbeidsongeschiktheid van de eigenaar/ DGA

Om de verzekeringen aan te vragen hebben wij gegevens nodig (personeelsbestand, verzuimpercentages, arbo-rapportages, beschikking Werkhervattingskas etc). Neem contact op met onze Flex-adviesdesk om te kijken wat er mogelijk is en wat we wellicht voor u kunnen besparen.