Eigen risicodragen Ziektewet

De ziektewetpremie neemt een flink deel van de kostprijs in van het detacheringsbedrijf, met name als deze in sector 52 is ingedeeld. Daarom is het zinvol, in ieder geval als de loonsom boven de 1,5 miljoen euro komt, te bekijken wat deze optie voor een besparing op kan leveren. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Eigen risicodragen Ziektewet

De basis ziektewet-premie voor de uitzendbranche (sector 52) stijgt elk jaar. In 2022 zelfs naar 5,94 procent. Het kan zin hebben om te bekijken of het zinvol is om weg te gaan bij het UWV en te zoeken naar een verzekeringsoplossing. Daarbij is het belangrijkste dat zieke uitzendkrachten ondersteund worden om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.

Eigen risico dragen ziektewet-verzekering

De ervaring is dat dit geen makkelijke verzekering is.  Maar het is zeker zinvol om te bekijken of er bespaard kan worden op de loonkosten door weg te gaan bij het UWV en dit risico te verzekeren. Afgezien van de kostenbesparing is echter de belangrijkste afweging om te proberen invloed uit te oefenen op het ziekteverzuim. Bij het UWV is die ondersteuning beperkt en juist daar kan de uitzendorganisatie zijn winst pakken.

Uitstappen kan jaarlijks per 1 januari of 1 juli. Zorg daarom (is onze ervaring) om dit offertraject te starten op 1 januari of 1 juli. De aanlevering van gegevens en afgeven van offerte vergt enige tijd.

Combinatie verzuim

Als specialist hebben we ook een verzekeraar bereid gevonden om de eigen risico dragen ziektewet te verzekeren in combinatie met het ziekteverzuim van het vaste personeel (Fase B / C) .  Dan is er 1 verzekeringsoplossing voor verzuim en ziektewet. Wel zo handig.

Aanvulling Ziektewet

In de ABU- en de NBBU-CAO is geregeld dat het uitzendbureau bij ziekte de ziektewetuitkering aanvult met 20 procent (eerste jaar) en 10 % het tweede jaar van ziekte. Deze aanvulling kan meegenomen worden in de verzekering voor het eigen risico dragen ziektewet. Door de combinatie wordt ook meteen voldaan aan deze verplichting. Hoeft u er niet verder naar om te kijken.

10 voordelen MEB-Flex Mantelpakket

  • Scherpe premies
  • Unieke aansprakelijkheidsverzekering
  • Flexbranche-helpdesk
  • Afwijken leveringsvoorwaarden mogelijk
  • Samenwerking 25 verzekeraars
  • Onafhankelijk advies
  • Besparen op Eigen Risico Dragen Ziektewet
  • Collectieve inkoop-mogelijkheden
  • Ervaren Register-makelaars in Assurantien (RMiA)
  • Pensioenregeling voor vaste medewerkers