AFM

M.E.B. Bedrijfsverzekeringen is geregistreerd bij de AFM onder nummer 1204-7414

De AFM houdt krachtens de Wet Financieel Toezicht op de deskundigheid en
integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs.

Op www.afm.nl kunt u het register van vergunninghouders raadplegen.