Aansprakelijkheid

Als detacheringsbedrijf heeft u een unieke positie in de markt, ook op aansprakelijkheidsgebied, want bij letsel van een gedetacheerde mag deze zowel het inlenende bedrijf als de detacheringsorganisatie aansprakelijk stellen. Daarom dat we ook zoveel aandacht besteden aan deze verzekering. Neem voor vragen contact met ons op.

Aansprakelijkheid

Voor de detachering- en uitzendbranche gelden specifieke aansprakelijkheidsrisico’s die om meer dan een standaardoplossing vragen. Zeker omdat er door grote opdrachtgevers in contracten wordt gevraagd af te wijken van de eigen leveringsvoorwaarden. Daardoor worden er ongemerkt grotere risico’s genomen dan bekend.

De uitzendkracht kan bij letsel echter zowel het uitzendbureau als de inlener aansprakelijk stellen.  Daarom is het ook belangrijk om zelf verzekerd te zijn voor ongevallen en aansprakelijkheid.

NOGEPA

In de olie- en gasindustrie worden de ABU of NBBU-voorwaarden niet geaccepteerd en geldt dat bedrijven die werknemers uitzenden/ detacheren de MIA moeten ondertekenen. Daarmee nemen ze een stuk aansprakelijkheid op zich.

Het doel van de wederzijdse vrijwaringsovereenkomst (MIA – mutual indemnity agreement) voor de olie- en gasindustrie is duidelijkheid te scheppen over aansprakelijkheid. Zo is te voorkomen dat er overlappende verzekeringen worden afgesloten om identieke risico’s te dekken voor personeel, installaties of ander materieel. Ieder bedrijf hoeft zich slechts te verzekeren voor de eigen schade die het zou kunnen oplopen.

Kort samengevat komt de MIA erop neer dat schade veroorzaakt door een gedetacheerde werknemer/ uitzendkracht voor kosten en rekening komen van het uitlenende bedrijf.

Wij hebben als een van de weinige partijen in Nederland mogelijkheden om een aansprakelijkheidsverzekering aan te bieden met Nogepa- dekking. Het is daarbij, onder voorbehoud,  mogelijk om de premiestelling te splitsen voor de omzet gemaakt onder deze condities en de overige werkzaamheden/ Omzet.

Aansprakelijkheid bedrijven

In samenwerking met verzekeraars bieden we aansprakelijkheidsverzekeringen aan waarbij mag worden afgeweken van de eigen leveringsvoorwaarden (ABU/ NBBU) tegen een hoger eigen risico . Onze meest uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering bied dekking voor :

– (letsel)schade aan derden;

– letselschade van werknemers (evt. secundair dus ook uitzendkrachten);

–  Mogelijkheid de eigen leveringsvoorwaarden terzijde te stellen;

– Meeverzekeren van ZZP-ers die gedetacheerd worden;

Vermogensdekking uitzendbranche

Als extra hebben we in samenwerking met een verzekeraar een dekking kunnen regelen voor claims die aan u opgelegd worden als een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld die niet voldoet aan de overeengekomen eisen, kwalificaties of diploma’s . Het maximale bedrag wat daarvoor ingesloten is in de dekking is 50.000 euro.   Deze dekking is een unicum in de markt en zijn we elders nog niet tegengekomen.

10 voordelen MEB-Flex Mantelpakket

  • Scherpe premies
  • Unieke aansprakelijkheidsverzekering
  • Flexbranche-helpdesk
  • Afwijken leveringsvoorwaarden mogelijk
  • Samenwerking 25 verzekeraars
  • Onafhankelijk advies
  • Besparen op Eigen Risico Dragen Ziektewet
  • Collectieve inkoop-mogelijkheden
  • Ervaren Register-makelaars in Assurantien (RMiA)
  • Pensioenregeling voor vaste medewerkers