Blog

Waar kan ik terecht bij ziekte van Fase A, B of C ?

18-11-2015 door: Maurice van Gils

We krijgen regelmatig de vraag hoe het nu precies geregeld is mbt de loondoorbetaling , verzekering, UWV, ziektewet in combinatie met de verschillende Fase’s van uitzendkrachten. Onderstaand een hele korte uitleg.

Fase A

Uitzendkrachten met Fase A vallen bij ziekte direct terug op de ziektewet. Daarbij zijn twee opties. Standaard wordt dit verzorgd door het UWV. Is er gekozen voor het eigen risico dragerschap dan pakt de verzekeraar in combinatie met gespecialiseerde árbodiensten’ dit op.

Fase B

In Fase B is er sprake van een contract voor bepaalde tijd. Als de uitzendkracht ziek wordt dan komt deze tot contractdatum voor rekening van het uitzendbureau of de verzekeraar indien deze toestaat dat Fase B uitzendkrachten meeverzekerd zijn. De mogelijkheden daarvoor zijn overigens beperkt in de huidige markt. Na afloop van het contract komt de uitzendkracht in de ziektewet en is weer het UWV of de verzekering voor het eigen risico dragen van toepassing.

Fase C

Deze fase is mee te verzekeren op de verzuimverzekering voor het vaste (kantoor)personeel. De eerste twee jaar van ziekte volgt er op deze verzekering een uitkering, onder voorbehoud dat de werknemer begeleid wordt conform de eisen van de Wet Poortwachter.

Wij zijn inmiddels betrokken bij een pilot met een verzekeraar om 1 gecombineerde verzekering aan te bieden voor alle fase’s . Dat wordt dan een combinatie van ziektewet- en verzuimverzekering. Iedereen die ziek of arbeidsongeschikt is kan dan op dezelfde manier aangemeld worden en er is een sluitende dekking voor iedereen.

WGA

Bovenstaand stuk is specifiek van toepassing gedurende de eerste twee jaar van ziekte/ arbeidsongeschiktheid. Na die 2 jaar komt de uitzendkracht in de WIA terecht. Per 1 januari 2017 wordt de WGA-vast en de WGA-flex premie samengevoegd. Een interessante maar ook belangrijke ontwikkeling waarop ik later uitgebreid terug.