Ziekte / ongevallen

Goed verzekerd bij M.E.B. bedrijfsverzekeringen

  • Laat u adviseren
  • Bespaar op UWV-premie

Detachering wordt tegenwoordig voor nieuwe ondernemingen standaard door de belastingdienst in sector 52 gezet. Dat betekent hoge premies die over het loon gerekend worden. Daarnaast wordt er een hoge ziektewet-premie afgedragen en is het zaak om een verzuimverzekering af te sluiten. Dat betekent hoge en eigenlijk dubbele premiebetaling.

M.E.B. is een samenwerking aangegaan en kan een oplossing hiervoor bieden die uniek is in de markt, maar die ook van het detacheringsbureau een stuk extra inzet vraagt. Dit betreft een verzekeringsoplossing in combinatie met een gespecialiseerd bureau welke de zieke uitzendkrachten ondersteunt. Deze combinatie heeft bij een aantal grotere detacheerder inmiddels tot behoorlijke kostenreductie geleid.

De verzekeringsoplossingen die M.E.B. kan bieden bestaan o.a. uit:

  • Verzekering voor het eigen risico dragen ziektewet;
  • Verzuimverzekering voor de gedetacheerde werknemers en het vaste personeel;
  • Collectieve ongevallen verzekering voor vast personeel maar ook voor gedetacheerden;
  • WGA-eigen risico verzekering;
  • WGA-gat en Excedent-verzekering met zekerheid van uitkering.

De materie als geheel is complex, maar wij kunnen u daar in adviseren. Ons advies op dit moment is om goed op een rij te zetten wat de mogelijkheden zijn en er actief ermee aan de slag te gaan. Hiermee wordt er gericht invloed uitgeoefend op de kostprijs die u moet doorrekenen.