Kredietverzekeringen / overige

Debiteurenverzekering o.b.v. mantelcontract

  • Zekerheid t.a.v. uw klanten
  • Vergelijking alle verzekeraars

De kredietverzekering keert openstaande facturen uit mocht uw klant niet (kunnen) betalen cq failliet gaat. Omdat de salarissen van gedetacheerde werknemers voorgeschoten moeten worden, kan dit leiden tot behoorlijke financiele risico’s . De kredietverzekering beperkt deze. Niet in alle gevallen wordt het krediet op uw klant goedgekeurd door de verzekeraar. Dat moet voor u dan ook een signaal zijn om voorzichtig met die klant om te gaan. Doordat u hier alert op bent voorkomt u wellicht een toekomstig verlies.

De voordelen van een kredietverzekering op een rij:

  • Uw debiteur wordt gescreend;
  • U hebt een pressiemiddel in handen richting de klant;
  • De verzekeraar verzorgt ook het incasso mocht er niet geïncasseerd kunnen worden;
  • Meer flexibiliteit van uw bank;
  • Zekerheid zorgt voor rust

Mocht u besluiten om op dit moment de kredietverzekering niet af te willen sluiten, maar u zou wel meer kredietinformatie van uw klanten willen hebben, dan hebben we een tussenoplossing.

Tegen betaling van een jaarlijks vast bedrag kunt u dan gebruik maken van het systeem van de kredietverzekeraar en kunt u, als u dat zou willen, in individuele gevallen direct een kredietdekking regelen voor een individuele klant. Dit kan een hele mooie tussenoplossing zijn.