NOGEPA

NOGEPA – condities

In de olie- en gasindustrie worden de ABU of NBBU-voorwaarden niet geaccepteerd en geldt dat bedrijven die werknemers uitzenden/ detacheren de MIA moeten ondertekenen. Daarmee nemen ze een stuk aansprakelijkheid op zich. Het doel van de wederzijdse vrijwaringsovereenkomst (MIA – mutualindemnity agreement) voor de olie- en gasindustrie is duidelijkheid te scheppen over aansprakelijkheid. Zo is te voorkomen dat er overlappende verzekeringen worden afgesloten om identieke risico’s te dekken voor personeel, installaties of ander materieel.

Ieder bedrijf hoeft zich slechts te verzekeren voor de eigen schade die het zou kunnen oplopen.
Kort samengevat komt de MIA erop neer dat schade veroorzaakt door een gedetacheerde werknemer/ uitzendkracht voor kosten en rekening komen van het uitlenende bedrijf.
Wij hebben als een van de weinige partijen in Nederland mogelijkheden om een aansprakelijkheidsverzekering aan te bieden met Nogepa- dekking. Het is daarbij, onder voorbehoud, mogelijk om de premiestelling te splitsen voor de omzet gemaakt onder deze condities en de overige werkzaamheden/ Omzet.