Aansprakelijkheid bedrijven

Uw aansprakelijkheid goed verzekerd!

Voor de detacheringsbranche gelden specifieke aansprakelijkheidsrisico’s die om meer dan een standaard oplossing vragen. Zeker omdat er soms door grote opdrachtgevers in contracten wordt gevraagd af te wijken van de eigen leveringsvoorwaarden. Daardoor worden er ongemerkt grotere risico’s genomen dan gewenst. Wij hebben daar een verzekeringsoplossing voor.

Onze meest uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering bied dekking voor :

  • (letsel)schade aan derden;
  • letselschade van werknemers (evt. secundair dus ook uitzendkrachten);
  • plotselinge milieuschade;
  • Mogelijkheid de eigen leveringsvoorwaarden terzijde te stellen;
  • Meeverzekeren van ZZP-ers die gedetacheerd worden;

De premie wordt berekend over de omzet en is mede afhankelijk van de modules die u wilt verzekeren. Bij voldoende omzet is een splitsing van de premie mogelijk.