Blog

De Wet Bezava biedt absoluut kansen!

11-4-2012 door: Maurice van Gils

De Wet Bezava confronteert de uitzendbranche in de komende jaren met de noodzaak van een effectieve verzuimbegeleiding van vangnetters. Waar tot nu toe de premies van het ziekteverzuim van vangnetters voor een groot deel sectoraal worden vastgesteld, wordt dat binnenkort individueel. Dat is een belangrijke verandering met grote financiële risico’s.

De Wet Bezava is echter van toepassing, sinds 1-1-2013, op alle bedrijven en dat zou kansen moeten bieden. Mensen die met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan komen in de ziektewet terecht. De kosten daarvan worden bij grotere bedrijven neergelegd bij de bedrijven zelf. Onze inschatting is dan ook dat grote bedrijven die dit risico niet willen nemen, meer zullen gaan werken met uitzend- en detacheringsbedrijven.

De trend is al enige tijd dat er bijna geen contracten meer voor onbepaalde tijd worden aangeboden. Onze inschatting is dat (grote) werkgevers, als ze geconfronteerd worden met de premieconsequenties van de Wet Bezava, alternatieven tegen het licht gaan houden om dit risico te beperken. Zeker als de WGA-flex per 1-1-2016 ingevoerd zal worden.

Een heel belangrijk alternatief voor bedrijven is om gebruik te maken van detachering en uitzendbureaus. Kortom mogelijkheden voor deze branche! Het gevolg is natuurlijk wel dat het risico deels verschoven wordt naar de uitzend- en detacheringsbranche en wij kunnen dan ook alleen maar adviseren om hier goed mee aan de slag te gaan. Dit risico als branche op je nek nemen en de uitvoering bij het UWV laten liggen is volgens ons geen optie. Je zal als bedrijf hiermee aan de slag moeten. Een groot deel van de uitzendbranche heeft dit al gedaan gezien het feit dat 75 % inmiddels eigen risico drager is.

Marten Bogmans
Specialist Flexbranche