Specialist

Speciaal gericht op uw branche

M.E.B. Bedrijfsverzekeringen heeft zich gespecialiseerd op advies aan bedrijven in de detacherings- uitzend- en payrollbranche.

Door aangesloten te zijn bij een branchevereniging cq de verzekeringen via ons te laten lopen, geeft u als bedrijf aan dat bepaalde normen/ waarden en wetgeving binnen uw bedrijf goed gevolgd worden. Daarmee weten wij, uw adviseur, de verzekeraar , uw klant en de gedetacheerde dat er op een nette manier gehandeld wordt en dat ook uw aansprakelijkheid op een goede manier ingeperkt wordt. Doet u dit niet op een goede manier dan neemt u nogal wat risico’s.

Als detacheringsbedrijf heeft u verplichtingen naar uw werknemers en loopt u bepaalde risico’s. Deze zijn bij ons bekend en wij kunnen u daarover adviseren.

De detacherings-branche is uniek, complex en verandert snel. Onze klanten waarderen dat er een specialist zit die weet waarover het gaat, pro-actief met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen adviseert en branche-oplossingen kan aanbieden die nodig zijn. Wij gaan natuurlijk ook graag voor u aan de slag.