Blog

Aansprakelijkheidsverzekering : kijk uit bij oversluiten!

11-6-2014 door: Maurice van Gils

Een aansprakelijkheidsverzekering is voor elk bedrijf nodig. Wat de meesten zich niet realiseren is dat het oversluiten van de verzekering naar een voordeligere verzekeraar vergaande gevolgen kan hebben. Bijgaand een voorbeeld situatie die wij in werkelijkheid tegenkomen.

Uitzendbureau X heeft een aansprakelijkheidsverzekering lopen en is op zoek naar een voordeligere optie. Tevens sluit X raamcontracten met grote werkgevers om meer omzet te krijgen.

Het risico van oversluiten is dat er een nieuwe verzekering gesloten wordt die standaard vanaf de ingangsdatum bijvoorbeeld 1 januari, dekking geeft. Voor zover geen probleem. Alleen wordt er op 3 maart een schade gemeld welke zich heeft voorgedaan 10 november het jaar ervoor. Het betreft een letselschade van een uitzendkracht opgelopen bij het inlenende bedrijf. De schade was ook bij dat bedrijf aangemeld, maar de betreffende verzekeraar heeft aangegeven dat de inlener geen verwijt te maken is en dat er geen uitkering volgt.

Door het uitzendbureau wordt verwezen naar de ABU/NBBU voorwaarden. Maar het betreft hier net het ondertekende raamcontract waarbij die voorwaarden terzijde zijn gesteld. De nieuwe verzekeraar geeft aan dat er geen dekking is omdat de schade voor ingangsdatum was en er bovendien is afgeweken van de eigen leveringsvoorwaarden, wat niet toegestaan is.

Een lang verhaal maar uiteindelijk is het uitzendbureau behoorlijk in de aap gelogeerd. Zeker omdat de oude verzekeraar aangeeft dat de polis niet meer loopt en niet bekend was en er conform de voorwaarden geen dekking is.

Ons advies is dan ook kort samengevat:

1 . Zorg dat inloop (schades voor ingangsdatum) is meeverzekerd. Evt. tegen extra premie.

2. Zorg dat er geclausuleerd is dat er mag worden afgeweken van de eigen leveringsvoorwaarden.

Pas dan is oversluiten een zekere aangelegenheid.

Marten Bogmans

Specilaist Flexbranche