Monthly Archives: juni 2014

Aansprakelijkheidsverzekering : kijk uit bij oversluiten!

Een aansprakelijkheidsverzekering is voor elk bedrijf nodig. Wat de meesten zich niet realiseren is dat het oversluiten van de verzekering naar een voordeligere verzekeraar vergaande gevolgen kan hebben. Bijgaand een voorbeeld situatie die wij in werkelijkheid tegenkomen.

Uitzendbureau X heeft een aansprakelijkheidsverzekering lopen en is op zoek naar een voordeligere optie. Tevens sluit X raamcontracten met grote werkgevers om meer omzet te krijgen.

Het risico van oversluiten is dat er een nieuwe verzekering gesloten wordt die standaard vanaf de ingangsdatum bijvoorbeeld 1 januari, dekking geeft. Voor zover geen probleem. Alleen wordt er op 3 maart een schade gemeld welke zich heeft voorgedaan 10 november het jaar ervoor. Het betreft een letselschade van een uitzendkracht opgelopen bij het inlenende bedrijf. De schade was ook bij dat bedrijf aangemeld, maar de betreffende verzekeraar heeft aangegeven dat de inlener geen verwijt te maken is en dat er geen uitkering volgt.

Door het uitzendbureau wordt verwezen naar de ABU/NBBU voorwaarden. Maar het betreft hier net het ondertekende raamcontract waarbij die voorwaarden terzijde zijn gesteld. De nieuwe verzekeraar geeft aan dat er geen dekking is omdat de schade voor ingangsdatum was en er bovendien is afgeweken van de eigen leveringsvoorwaarden, wat niet toegestaan is.

Een lang verhaal maar uiteindelijk is het uitzendbureau behoorlijk in de aap gelogeerd. Zeker omdat de oude verzekeraar aangeeft dat de polis niet meer loopt en niet bekend was en er conform de voorwaarden geen dekking is.

Ons advies is dan ook kort samengevat:

1 . Zorg dat inloop (schades voor ingangsdatum) is meeverzekerd. Evt. tegen extra premie.

2. Zorg dat er geclausuleerd is dat er mag worden afgeweken van de eigen leveringsvoorwaarden.

Pas dan is oversluiten een zekere aangelegenheid.

Marten Bogmans

Specilaist Flexbranche

Lees meer

Hoezo uitzendbureau’s een slecht risico voor verzuim?

Het is opvallend dat er verzekeraars zijn die voor het vaste personeel van een uitzendbureau geen offerte af willen geven voor een verzuimverzekering of rigoureus de premies omhoog gooien.

Onze ervaring is juist bij onze klanten dat er weinig verzuim is van vast personeel. Zelfs Fase C personeel laat bijna geen verzuim zien. Daar zijn enkele verklaringen voor maar dat is niet het doel van dit stukje.

Onze ervaring wordt ondersteund door de sectorpremies 2014 die door het UWV gepubliceerd werden in september 2013. De WGA-gedifferentieerde premie voor sector 52 (uitzendbureau’s) bedraagt 0,14 %. In vergelijking met de premies die voor andere sectoren worden gerekend , is dat een van de laagste percentages.

Met andere woorden: De instroom in de WIA vanuit de uitzendsector (vast personeel) is een van de laagste van alle sectoren. Dit onderstreept dat het verzuimrisico voor de uitzendsector goed zou moeten zijn. Wellicht helpt dit u om de premies en acceptatie bij verzekeraars op basis van betere condities voor elkaar te krijgen.

 

Marten Bogmans

Adviseur Flexbranche

Lees meer