Blog

1-1-2017 een unieke kans voor WGA-Vast en WGA-flex ?

24-5-2016 door: Maurice van Gils

Bovenstaande vraag draait om het feit of het zinvol is om deze premie via de beschikking Werkhervattingskas te blijven betalen of om te bekijken of er andere opties zijn. Onderstaand ga ik in op de opties die er zijn en waarom het wellicht een unieke kans is. Kort samengevat zijn er drie opties die onderstaand apart opgenomen zijn.

Optie 1 : Bij het UWV Blijven
Als er niets gedaan wordt dan wordt per 1 januari 2017 de WGA-vast premie en de WGA-flex premie gecombineerd tot 1 premie. De hoogte van die premie zal in november door het UWV/ Belastingdienst gecommuniceerd worden. Voor de uitzendbranche (sector 52) betekent dit dat als de premies van 2016 opgeteld worden dan zou dat uitkomen op een premie van (+/-) 1,75 % over het loon. Wat de premie voor 2017 gaat doen is natuurlijk nog niet bekend .

Optie 2 : Volledig eigen risico drager worden voor de WGA
Voor grotere ondernemingen is dit een optie. Dit moet voor 1 oktober 2016 aangevraagd zijn bij de belastingdienst/ UWV. Concreet betekent dit dat de werkgever maximaal 10 jaar de WGA-lasten moet doorbetalen aan een ex-werknemer/ uitzendkracht. In het geval van langdurige/ permanente arbeidongeschiktheid zijn dit natuurlijk bedragen die behoorlijk kunnen oplopen.
Wat het zo interessant maakt, is dat bij het overstappen per 1-1-2017 lopende gevallen bij het UWV achterblijven (de zogenaamde staartlasten). Als je halverwege dit jaar geen langdurig verzuimgevallen hebt dan weet je als bedrijf zeker dat de eerste twee jaar geen instroom hebt. Met andere woorden als er lopende WIA-flexuitkeringen zijn dan zullen die door het UWV in de toekomst doorberekend worden in de WGA-vast en WGA-flex premie en door uit te stappen voorkom je dat. Een goede afweging wat te doen is natuurlijk aan te raden. De financiƫle consequenties kunnen groot zijn.

Optie 3: Eigen risico drager worden met verzekeringsoplossing
Er zijn op dit moment veel bedrijven die reeds voor de WGA-vast een polis hebben lopen. Verzekeraars zijn zich aan het beraden wat ze gaan doen. Op de WGA-vast hebben ze veel verlies geleden en de WGA-flex komt er nu nog extra bij. Er is echter zeker beweging op deze markt. Wij kunnen hiervoor inmiddels in samenwerking met verzekeraars een oplossing bieden maar zijn ook nog in afwachting van het standpunt en premies van een aantal verzekeraars. Verzekeraars zullen voor 1 oktober 2016 offertes afgegeven moeten hebben. Mijn verwachting is dat ze de aanloop niet aan zullen kunnen en dat het dus zaak is om tijdig hiermee aan de slag te gaan. Overigens worden ook bij deze optie de staartlasten achtergelaten bij het UWV.

De ideale combinatie is daarbij om meteen ook voor de ziektewet eigen risicodrager te zijn aangezien er dan in combinatie met de verzuimverzekering een oplossing is om vanaf het begin van ziekte/arbeidsongeschiktheid goede begeleiding en ondersteuning te geven. Dit zou een lagere instroom op moeten leveren en zo ook een lagere WGA-vast/flex premie. Dat is de insteek die mijns inziens op de langere termijn ook het beste is voor de kostprijs van de onderneming en dus voor de concurrentiepositie.

Drs. Marten Bogmans

Sr Adviseur Flexbranche